Wczytuję dane...
Pomiary natężenia oświetlenia.

Nasza firma oferuje pełne usługi w zakresie obsługi inwestycji na etapie przygotowawczym i projektowym pod względem procedur i wymogów SANEPID, BHP oraz P.POŻ. Nasza działalność skupia się nie tylko na pracach projektowych, ale również na kompleksowym przeprowadzeniu koniecznych pomiarów i badań określających możliwość odbioru danej inwestycji do użytkowania. Wykonujemy między innymi:

Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy.

Nasze usługi w zakresie pomiarów środowiska pracy kierujemy do inwestorów, którzy planują budowę, adaptację pomieszczeń lub remont obiektów pracy zbiorowej lub publicznych, podlegających kontroli pod względem SANEPID, PIP, BHP i P.POŻ. Zaliczyć można do nich:

 • przedszkola, żłobki, szkoły i inne placówki edukacyjne;

 • powierzchnie handlowe, sklepy, galerie, hale targowe itp.;

 • powierzchnie biurowe i sale konferencyjne,

 • hale magazynowe,

 • powierzchnie produkcyjne,

 • sale i obiekty sportowe,

 • obiektu użyteczności publicznej, urzędy, zakłady pracy.

Usługi te są realizowane na potrzeby:

 • procedur SANEPID;

 • procedur Państwowej Inspekcji Pracy;

 • procedur P.POŻ;

 • procedur BHP;

 • raportów i ekspertyz powykonawczych.

Pomiary kamerą termowizyjną.

Usługi w zakresie termowizji i projektów termomodernizacji budynków są oferowane wszystkim planującym lub przeprowadzającym prace dociepleniowe, wymieniającym instalacje grzewcze lub chcącym sprawdzić obecny stan i efektywność cieplną obiektu. Termowizja pozwala na bardzo szczegółową analizę słabych punktów budynku na podstawie zdjęć wykonanych profesjonalną kamerą termowizyjną. Wyniki tych badań pozwalają bardzo precyzyjnie określić konieczny do realizacji zakres termomodernizacji i związane z nią koszty.

Wyniki badań termowizyjnych wykorzystuje się również w zakresie raportów i ekspertyz powykonawczych, będących podstawą do oceny prac budowlanych nowego obiektu, w tym również świadectw energetycznych.

Swoją ofertę w tym zakresie oferujemy:

 • inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym;

 • biurom projektowym;

 • firmom wykonawczym;

 • producentom materiałów i instalacji budowlanych;

 • zarządcom nieruchomości;

 • rzeczoznawcom budowlanym.


Pomiary natężenia oświetlenia - Kraków.

Oświetlenie to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu. Jego mierzalną wartość określa natężenie oświetlenia mierzone za pomocą odpowiednich urządzeń nazywanych luksomierzami. Natężenie oświetlenia w uproszczeniu oznacza ilość światła, która występuje w danym punkcie we wnętrzu, która jest wysyłana z danego źródła i która jest odbita od różnych elementów występujących we wnętrzu (powierzchni ścian, mebli, opraw, elementów konstrukcyjnych itp.). Wartość natężenia oświetlenia jest ściśle określona przez normy dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń i danych wykonywanych prac.

 

Nasza firma wykonuje badania i pomiary natężenia oświetlenia we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, biurach, zakładach pracy, firmach, przedszkolach, szkołach, uczelniach itd. Po dokonaniu pomiarów oświetlenia sporządzamy odpowiednią dokumentację, czyli protokoły z badań. Sporządzone przez nas protokoły są jednym z podstawowych elementów dopuszczenia obiektu do użytkowania pod względem wymogów SANEPID i BHP oraz na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy i Strazy Pożarnej.

 

Wykonujemy następujące rodzaje pomiarów oświetlenia:

 • pomiary natężenia oświetlenia ogólnego,
 • pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy,
 • pomiary równomierności oświetlenia i olśnienia,
 • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego,
 • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,pomiary ochronne.

 

Zakres wykonywanych prac pomiarowych:

 • pomiar natężenia i równomierności oświetlenia,
 • kontrola wskaźnika oddawania barw,
 • pomiar, współczynnika odbicia.
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej - protokołów,  z przeprowadzonych prac,   weryfikacja wyników z wymaganiami norm.

 

Pomiary oświetlenia ogólnego wykonujemy w  następujących pomieszczeniach:

 • powierzchnie handlowe, sklepy, galerie, boxy itp.,
 • powierzchnie biurowe i sale konferencyjne,
 • hale magazynowe,
 • powierzchnie produkcyjne,
 • sale i obiekty sportowe,
 • obiektu użyteczności publicznej, urzędy, zakłady pracy,
 • szkoły, przedszkola i żłobki,
 • pracownie zajęć dydaktycznych,

i innego rodzaju pomieszczeniach.

 

Podstawowe normy techniczne będące podstawą pomiarów oświetlenia:

PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.
PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat naszych usług w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie:

Pomiary natężenia oświetlenia - Kraków.

 

Do wykonania pomiarów używamy luksomierzy posiadających aktualne świadectwo wzorcowania:

 • SONOPAN L-50
 • SONOPAN L-51

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY