Wczytuję dane...
Świadectwa energetyczne budynków.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane.
Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.
Jest to olbrzymi krok w stronę oszczędności energii we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jednocześnie znacząco wpłynie na rynek nieruchomości oraz budownictwa.

Wychodząc właśnie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku budowlanego i mieszkaniowego, który nieuchronnie zmierza do konieczności stosowania wszelkich zasad energooszczędności, oferujemy Państwu wykonanie świadectw energetycznych i projektowanych charakterystyk energetycznych dla budynków i lokali:

  • mieszkalnych - jednorodzinnych;
  • mieszkalnych – wielorodzinnych;
  • handlowo-usługowych;
  • użyteczności publicznej.

Wyżej wspomniane dokumenty są wymagane przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, oddawaniu budynku do użytkowania lub w obrocie nieruchomościami.

Poniżej przedstawiamy uproszczony cennik realizacji usług w zakresie wykonywania charakterystyk energetycznych budynku.

 

 

OFEROWANA USŁUGA

 

Lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny o powierzchni

do 350 m2

(bez funkcji klimatyzacji).

 

Inne obiekty budowlane o powierzchni

do 350 m2

(bez funkcji klimatyzacji)

 

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

(m.in. dla projektów gotowych).

 

Jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku, określających obliczeniowe zapotrzebowanie na energię do celów centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej – oświetlenia.

Realizowana na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego, przed realizacją budowy.

Na mocy art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, stanowi integralną, obowiązkową część projektu architektoniczno-budowlanego obiektów użyteczności publicznej i większych obiektów budowlanych.

Obowiązek nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, niewielkich obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych.

 

390,00 zł

brutto ( z VAT)

 

 

790,00 zł

brutto (z VAT)

 

2. ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE.

 

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Realizowane jest już po zakończeniu budowy, wydawane jest na podstawie charakterystyki energetycznej budynku określonej w dokumentacji projektowej / technicznej lub w przypadku budynku istniejącego / wybudowanego, na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej rzeczywistego stanu budynku.

Jest obowiązkowo wymagane przy oddawaniu budynku do użytkowania (udzieleniu pozwolenia na użytkowanie).

Zamów świadectwo energetyczne do swojego projektu ...

 

 

390,00 zł

brutto ( z VAT)

 

w cenie dojazd w odległości do 50 km od Krakowa

 

 

--

Zapytaj nas o cenę świadectwa, jeżeli twój dom znajduje się dalej …

--

 

790,00 zł

brutto (z VAT)

 

w cenie dojazd w odległości do 50 km od Krakowa

 

 

--

Zapytaj nas o cenę świadectwa, jeżeli twój obiekt znajduje się dalej …

--

 

W przypadku obiektów większych niż 350 m2 lub wyposażonych w funkcję klimatyzacji, wycena będzie dokonywana indywidualnie. Ponadto, w przypadku większej ilości zleceń istnieje możliwość rabatu.

>> Zapytaj o indywidualną wycenę charakterystyki energetycznej twojego budynku …

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich klientów indywidualnych, deweloperów, firmy budowlane, architektów oraz agencje nieruchomości.

Oferujemy Państwu swój profesjonalizm, opierający się na szybkim i dokładnym opracowaniu dokumentacji, nieszablonowym rozwiązaniom i najwyższej jakości usług, opartych na procedurach europejskich.

 


 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY