Wczytuję dane...
Adaptacje projektów typowych.

Adaptacje projektów typowych.

 

OFERTA ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO.
 
Adaptacja projektu typowego (architektoniczno-budowlanego) polega na wprowadzeniu zmian do projektu typowego do potrzeb i wymagań Inwestora oraz do wymogów zabudowy obowiązujących na danym terenie. Wprowadzenie zmian w projekcie odbywa się w zakresie rysunkowym i tekstowym. Zmiany muszą być naniesione na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym. Adaptację projektu typowego może wykonać architekt z uprawnieniami. 
Zakres adaptacji projektu typowego obejmuje dwie podstawowe części:
 
1. ADAPTACJĘ BUDYNKU, na który składa się:
 • Dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb i wymogów Inwestora.
 • Dostosowanie projektu do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy.
 • Dostosowanie fundamentów budynku do warunków gruntowo-wodnych (muszą być wykonane badania geologiczne).
 • Sprawdzenie konstrukcji całego budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej.
 • Podpisanie projektu przez autora adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych.
 • Sprawdzenie projektu oryginalnego i wykonanie adaptacji dostosowującej dokumentację do zmian, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego w aktualnie obowiązujących przepisach i normach.
 • Wprowadzenie zmian do konstrukcji i budynku podnoszących parametry energooszczędne budynku.
 
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, na który składa się:
 
 • Realizacja MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH przez uprawnionego geodetę w ilości min. 4 szt.
 • Realizacja projektu zagospodarowania działki (w zakresie opisowym i rysunkowym), który jest integralną częścią projektu budowlanego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133).
 • Zaprojektowanie tras przyłączy mediów zewnętrznych – projekt przyłączy (wyceniane odrębnie).
 • Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki (w razie konieczności) z Zakładem Energetycznym, Zakładem Wodociągowo-Kanalizacyjnym, Zakładem Gazowniczym, Zakładem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP) itp.
 • Zaprojektowanie wjazdu na działkę i uzgodnienie go u zarządy drogi dojazdowej (w niektórych przypadkach).
 
Dopiero po wykonaniu adaptacji projektu typowego cała dokumentacja staje się kompletnym PROJEKTEM BUDOWLANYM.
Nasza firma oferuje Państwu adaptację każdego z oferowanych projektów domów jednorodzinnych i innych.

 

 

USŁUGA

 

Budynek o powierzchni

netto (po podłodze)

do 250 m2

 

 

1. ADAPTACJA WSZYTSKICH BRANŻ PROJEKTU

 

Adaptacja obejmuje wszytskie branże projektu i jest realizowana przez uprawnionych: architeka, projektanta konstrukcji, projektanta instalacji sanitarnych oraz projektanta instalacji elektrycznych.

 

Usługa nie obejmuje kosztów badań geotechnicznych terenu przez uprawnionego geologa (jeżeli są wymagane do sporządzenia projektu konstrukcyjnego projektu).

Koszt badań geotechnicznych jest wyceniany indywidualnie.

 

 

W przypadku zmian w architekturze, konstrukcji i instalacjach budynku, usługa adaptacji jest wyceniana indywidualnie.

---

W przypadku adaptacji projektu typowego /bez zmian istotnych/,  koszt wynosi:

 

2 600,00 zł BRUTTO

 

 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

 

Usługa nie obejmuje kosztu realizacji projektów przyłączy

mediów zewnętrznych wraz z mapkami.

Projekt przyłączy mediów zewnętrznych jest wyceniana odrębnie.


 

1 900,00 zł BRUTTO

 

RAZEM KOSZT ADAPTACJI PROJEKTU TYPOWEGO:

(koszt adaptacji projektu nie uwzględnia realizacji mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę)

 

 

4 500,00 zł

BRUTTO

 

 

W celu poznania wszytskich kosztów załatwienia pozwolenia na budowę (łącznie z kosztami adaptacji projektu typowego), prosimy o wypełnienie formularza:

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY